«Очевидно, что с этой мутацией что-то происходит. Я думаю, что существует четкий эволюционный процесс», — Джереми Камил о варианте B.1.1.7 , специалист по инфекционным заболеваниям из Университета штата Луизиана.

По всему миру уже распространились многие варианты SARS-CoV-2 , в частности:

 • В Соединенном Королевстве ․ версия известна как B.1.1.7
 • В Южной Африке . версия известна как B.1.351
 • В Бразилии . версия известна как P.1
 • Коронавирус версии B1.525.

“There’s clearly something going on with this mutation. I think there’s a clear signature of an evolutionary benefit,” Jeremy Kamil, a virologist at LSU, about the B.1.1.7 variant.

Many variants of the Sars-CoV-2 have spread around the world, particularly:

 • In the United Kingdom- as known as B.1.1.7
 • In South Africa — as known as B.1.3.5.1
 • In Brazil- as known as P.1
 • Coronavirus variant B.1.5.2.5
 • Each virus tends to change over time, hence it is not surprising that the coronavirus faced mutation as well.

«Ակնհայտ է, որ ինչ-որ բան է տեղի ունենում այս մուտացիայի հետ և կարծում եմ՝ առկա է հստակ էվոլյուցիոն գործընթաց», — վարակաբան Ջերեմի Քամիլ, Լուիզիանայի պետական համալսարանից, B.1.1.7 տարբերակի վերաբերյալ:

Ամբողջ աշխարհում արդեն տարածվել են SARS-CoV-2-ի բազմաթիվ տարբերակներ՝ մասնավորապես.

 • Միացյալ Թագավորությունում․ տարբերակը հայտնի է B.1.1.7 անվամբ
 • Հարավային Աֆրիկայում․ տարբերակը հայտնի է B.1.351 անվամբ
 • Բրազիլիայում․ տարբերակը հայտնի է P.1 անվամբ
 • Կորոնավիրուսի B1.525 տարբերակը:

Անտիգեն կամ հակածին տերմինը գործածության մեջ է մտել դեռ 19-րդ դարից, երբ Պոլ Էրլիխը օգտագործեց այդ տերմինն իր կողմնային շղթայի տեսության մեջ։
Հակածինները կամ անտիգենները (Ag) բարձրմոլեկուլային միացություններ են և ունակ են օրգանիզմում առաջացնել իմուն պատասխան օտարածին մարմինների նկատմամբ։ Ներթափանցելով օրգանիզմ՝ հակածինները խթանում են յուրահաատուկ հակամարմինների սինթեզը, այնուհետև միանում հենց այդ հակամարմիններին։

Image for post
Image for post

Իմունոգենությունը օրգանիզմում իմունային պատասխանի առաջացման կարողությունն է, որը ստեղծում է հարմարվողականություն օտարածին մարմինների նկատմամբ, իսկ նրա միացումը սպեցիֆիկ հակամարմնի ընկալիչների հետ պայմանավորում է հակածնի սպեցիֆիկությունը։ Անտիգենիկությունը կամ անտիգենային ռեակցիան վիրուսների կարողությունն է կապվելու հատուկ հակամարմինների մոլեկուլներին: Չձևավորված վիրուսների հակածինությունը գտնվում է անտիգենիկ կապսիդային սպիտակուցների B բջիջների էպտոպներում: էպտոպները…


Как и предполагалось, новые версии уже появились в некоторых частях мира, пока человечество борется с всем известным коронавирусом.

Что известно о новом штамме коронавируса?

Наиболее распространенная версия в Великобритании известна как B.1.1.7, в которой в декабре было обнаружено 17 генетических изменений, на которые приходилось около 60% случаев COVID-19.
Хотя новый вирус COVID-19 B117 сильно сконцентрирован в Лондоне, он уже распространился по всей Великобритании, которая является источником случаев заболевания в Дании, Нидерландах и Австралии (согласно статистике, предоставленной авторитетным проектом по эпидемиологической статистике Nextstrai).

Image for post
Image for post

Более того, новые версии вируса также были обнаружены в Южной Африке и Бразилии (501.V2; Brazil P1). Ученых больше…


As predicted, new versions have already appeared in some parts of the world, while humanity struggles with the well-known coronavirus.

What is known about the new type of coronavirus?

The most common version in the UK is known as B.1.1.7, which was discovered to have 17 genetic changes inside and accounted for about 60% of COVID-19 cases, in December.
Although the new COVID-19 B117 virus is highly concentrated in London, it has already spread throughout the UK, which is the source of cases in Denmark, the Netherlands, and Australia (according to statistics provided by the authoritative Nextstrai project on epidemiological statistics).

Image for post
Image for post

Moreover, new versions of the virus have also…


Մինչ մարդկությունը պայքարում է հայտնի կորոնավիրուսի դեմ՝ աշխարհի որոշ հատվածներում արդեն հայտնվել նոր տարբերակներ, ինչպես և կանխատեսվում էր։

Ի՞նչ է հայտնի նոր տիպի կորոնավիրուսից։

Մեծ Բրիտանիայում ամենատարածված տարբերակը հայտնի է B.1.1.7 անվամբ և դեկտեմբերին կազմել է COVID-19-ի դեպքերի մոտ 60%-ը։ Այս տարբերակի մեջ բացահայտվել են 17 գենետիկ փոփոխություններ։
Չնայած նոր COVID-19 B117 վիրուսը մեծապես կենտրոնացած է Լոնդոնում, այն արդեն տարածվել է գրեթե ողջ Մեծ Բրիտանիայում, որն էլ համարվում է Դանիայում, Նիդեռլանդներում և Ավստրալիայում գրանցված դեպքերի աղբյուրը (այս մասին վկայում է համաճարակաբանական վիճակագրություններով զբաղվող Nextstrai հեղինակավոր նախագծի տրամադրած վիճակագրությունը)։

Image for post
Image for post

Ավելին, նոր վիրուսի տարբերակներ են հայտնաբերվել նաև Հարավային Աֆրիկայում, Բրազիլիայում (501.V2; Brazil P1)։ Գիտնականներն առավել մտահոգված են հարավաֆրկյան…


Image for post
Image for post
Photo by Matt Seymour on Unsplash

Մեզնից շատերի մոտ ի հայտ են եկել կորոնավիրուսի ախտանշաններ, սակայն ոչ բոլորս ենք թեստ հանձնել՝ ենթադրելով, որ այն պարզապես սեզոնային հիվանդություն է։ Երկու դեպքում էլ մենք վարակակիր ենք։

Ուստի խորհուրդ է տրվում անցնել ՊՇՌ թեստավորում՝ հասկանալու Ձեր առողջական վիճակը։
Վիրուսի առկայության դեպքում խորհուրդ է տրվում հետևել տվյալ կանոններին՝

Ինչ անել

 • Պահպանել նախազգուշական միջոցները
 • Պահպանել սոցիալական հեռավորությունը
 • Դիմակը դնելուց առաջ լվացեք Ձեր ձեռքերը և այն դնելիս դիպեք միայն կապիչներին
 • Եթե կարծում եք, որ դիմակը բավարար չէ, ծածկեք բերանը և քիթը ամուր կտորով, որպեսզի խուսափեք Ձեր շուրջը հազի կաթիլներ տարածելուց
 • Հազացեք և փռշտացեք արմունկի մեջ
 • Օգտագործեք ավելի քան 60%-անոց ալկոհոլ պարունակող ախտահանող միջոցներ
 • Օգտագործեք…

Quarantine
Quarantine
Photo by Matt Seymour on Unsplash

Most of us had the coronavirus symptoms, yet some of us never took a test, assuming we’re having a seasonal sickness. Either way, we’re infectious.

First of all, take a PCR test to understand your condition, and then follow the simple rules for when you may have the virus.

Do’s:

Do take proper precautions

 • Do social distancing
 • Do wash your hands before wearing a mask and only touch the earloops while wearing the mask
 • Do cover your mouth and nose with a tight-fitting cloth to avoid spreading cough droplets around you if you think a mask is not enough
 • Do…

Image for post
Image for post
Photo by Matt Seymour on Unsplash

У многих из нас были симптомы коронавируса, но некоторые из нас никогда не проходили тест, предполагая, что это просто сезонное заболевание. В любом случае мы уязвимы и заразительны.

Прежде всего, нужно пройти ПЦР-тест, чтобы понять свое состояние, а затем следовать указаниям при наличии вируса.

Что можно(нужно)

 • Соблюдайте меры предосторожности
 • Соблюдайте социальное дистанцирование
 • Мойте руки перед тем, как надевать маску, и прикасайтесь только к ушным петлям во время ношения маски
 • Если вы считаете, что маски недостаточно, можно прикрыть рот и нос прилегающей тканью, чтобы капли от кашля или при чихании не распространялись вокруг вас
 • Чихайте или кашлайте в локте
 • Используйте дезинфицирующее средство для…

CoronaTest

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store