Times

Itel (Mediamax)

Zham

Politeconomy

News.am

Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը հնարավորնիս մեղմացնելու երևի թե միակ եղանակը պատվաստումն է։ Մի տեղում ենք հավաքել վերջին ամիսներին քննարկվող միֆերը և փաստերը պատվաստանյութերի վերաբերյալ։

Միֆ 1․ Ինձ պատվաստանյութ պետք չէ: Ես արդեն վարակվել եմ:

ՓԱՍՏ. Վարակված անձինք ևս անձեռնմխելի չեն վարակի հանդեպ։ COVID-19-ի հետ կապված առողջության լուրջ ռիսկերի և COVID-19-ով վերավարակի…

Մենք մեր առաքելությունն ենք համարում համաճարակի կանխմանը կամ դրա տարածման արագության նվազեցմանն օժանդակելը։ Հիմնադրման օրից՝ 2020թ-ի ապրիլից, մեր հիմնական նպատակը եղել է նպաստել համաճարակի ճնշմանը և տնտեսական ակտիվության վերականգնմանը։
Եվ այսպես, մեր առաքելությանը հետամուտ, հովանավորել ենք Երևանի Պետական Համալսարանի տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի հետազոտությունների և գործարարության կենտրոնի կողմից նախաձեռնած “COVID-19…

Ինչպես գիտեք՝ կորոնավիրուսի համար նախատեսված թեստերն են ՊՇՌ-ն, Հակամարմնի թեստը և Անտիգենը։ Թեստերի հիմնական նպատակը կորոնավիրուսային համաճարակի առկայության բացահայտումն է մարդու օրգանիզմում։ Թեստերի մանրամասն նկարագրությունն ու դրանց տարբերությունը համառոտ ներկայացված է մեր նախորդ հոդվածում։

Սակայն այս հոդվածում խոսելու ենք միայն անտիգեն թեստի վերաբերյալ։

COVID-19 դեպքերի ավելացման կամ կայունացման արդյունքում, աճում…

Для снятия ограничений, введенных для борьбы с пандемией Covid-19, требуется эффективная стратегия тестирования. Одна из таких стратегий — регулярное тестирование, которое может помочь восстановить экономику за счет сокращения случаев Covid-19.

В борьбе с пандемией все еще разрабатываются эффективные стратегии, две из которых следующие:

Случайное универсальное тестирование

Одна из предлагаемых стратегий тестирования —…

Covid-19 համաճարակը վերահսկելու համար պարտադրված սահմանափակումների թուլացումը պահանջում է արդյունավետ թեստավորման ռազմավարություն:
Նման ռազմավարություն է պարբերական թեստավորումը, որը կարող է օգնել վերականգնել տնտեսությունը՝ նվազեցնելով Covid-19 դեպքերը:

Համաճարակի դեմ պայքարում մշակվել և դեռ մշակվում են արդյունավետ ռազմավարություններ, որոնցից երկուսը հետևյալն են՝

Պատահական համընդհանուր թեստավորում

Թեստավորման առաջարկվող ռազմավարությունից մեկը` պատահական համընդհանուր թեստավորումն է, որի…

Вакцина-это лекарство, которое подготавливает иммунную систему организма к борьбе с болезнью.
Вакцины предназначены не для лечения болезней, а для их предотвращения. Вакцинация от COVID-19-отличный способ вернуться к нормальной жизни.

Обычно всего через две недели после вакцинации в организме возникает защитная реакция, он становится невосприимчивым к COVID-19. Таким образом, человек может…

A vaccine is a medicine that prepares the body’s immune system to fight disease. Vaccines are not intended to cure diseases but to prevent them. For COVID-19, vaccination is a great way to help get back to normal.

Normally, the organism will have a protective reaction and will become immune…

CoronaTest

CoronaTest is an Armenian-based company that integrates COVID-19 tests right from the manufacturers and offers coronavirus testing at home or workplace.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store