Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը հնարավորնիս մեղմացնելու երևի թե միակ եղանակը պատվաստումն է։ Մի տեղում ենք հավաքել վերջին ամիսներին քննարկվող միֆերը և փաստերը պատվաստանյութերի վերաբերյալ։

Միֆ 1․ Ինձ պատվաստանյութ պետք չէ: Ես արդեն վարակվել եմ:

ՓԱՍՏ. Վարակված անձինք ևս անձեռնմխելի չեն վարակի հանդեպ։ COVID-19-ի հետ կապված առողջության լուրջ ռիսկերի և COVID-19-ով վերավարակի հնարավորության պատճառով մարդկանց խորհուրդ է տրվում անցնել COVID-19 պատվաստում, նույնիսկ եթե նախկինում վարակված են եղել: Օրգանիզմի կողմից ստեղծված հակամարմինները կարող են երկար ազդեցություն չունենալ և որոշ գիտնականներ կարծում են, որ պատվաստանյութը ավելի լավ է պաշտպանում օրգանիզմը կորոնավիրուսից, քան բնական եղանակով արտադրված հակամարմինները:

ՄԻՖ 2․ Գիտնականները շտապեցին պատվաստանյութերը պատրաստելու գործում, ուստի…


Մենք մեր առաքելությունն ենք համարում համաճարակի կանխմանը կամ դրա տարածման արագության նվազեցմանն օժանդակելը։ Հիմնադրման օրից՝ 2020թ-ի ապրիլից, մեր հիմնական նպատակը եղել է նպաստել համաճարակի ճնշմանը և տնտեսական ակտիվության վերականգնմանը։
Եվ այսպես, մեր առաքելությանը հետամուտ, հովանավորել ենք Երևանի Պետական Համալսարանի տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի հետազոտությունների և գործարարության կենտրոնի կողմից նախաձեռնած “COVID-19 Ռազմավարություններ, մոդելներ, սիմուլյացիաներ” մրցույթը։

Մրցույթի նախադրյալները որոշ տնտեսվարողների, մասնավորապես՝ ամերիկյան որոշ համալսարանների և քամփուսների կողմից պարբերական թեստավորման ռազմավարության կիրառման արդյունքում արձանագրված հաջողություններն էին։ Փորձը ցույց է տվել, որ այս ռազմավարության շնորհիվ հնարավոր է բավականին վաղ փուլում հայտնաբերել վարակվածներին և, համապատասխան միջոցառումների իրականացմամբ, կանխել վարակի տարածումը։ Ամենահաջողվածներից է Իլինոյսի Ուրբանա-Շամպայն համալսարանի…Ինչպես գիտեք՝ կորոնավիրուսի համար նախատեսված թեստերն են ՊՇՌ-ն, Հակամարմնի թեստը և Անտիգենը։ Թեստերի հիմնական նպատակը կորոնավիրուսային համաճարակի առկայության բացահայտումն է մարդու օրգանիզմում։ Թեստերի մանրամասն նկարագրությունն ու դրանց տարբերությունը համառոտ ներկայացված է մեր նախորդ հոդվածում։

Սակայն այս հոդվածում խոսելու ենք միայն անտիգեն թեստի վերաբերյալ։

COVID-19 դեպքերի ավելացման կամ կայունացման արդյունքում, աճում է ճշգրիտ, զգայուն և դյուրին օգտագործման ախտորոշիչ սարքերի անհրաժեշտությունը: Ուստի մշակվել են ՊՇՌ տեխնիկայի նման թեստեր՝ նոր վարակված մարդկանց ախտորոշումն ու հետևելիությունը հեշտացնելու համար։

Անտիգեն թեստերը հարմար են արագ և պարբերական թեստավորման համար։ Թեստավորումը կարող է իրականացվել տանը, օդանավակայանում, աշխատավայրում, համալսարաններում, սուպերմարկետներում, և այլ վայրերում՝ առանց լաբորատոր միջամտության։

Թեստավորման ընթացքում…


Для снятия ограничений, введенных для борьбы с пандемией Covid-19, требуется эффективная стратегия тестирования. Одна из таких стратегий — регулярное тестирование, которое может помочь восстановить экономику за счет сокращения случаев Covid-19.

В борьбе с пандемией все еще разрабатываются эффективные стратегии, две из которых следующие:

Случайное универсальное тестирование

Одна из предлагаемых стратегий тестирования — это универсальное рандомизированное тестирование, при котором популяция тестируется случайным образом.
Профессор Пол Ромер, Нобелевский лауреат по экономике 2018 года, предложил стратегию Romer 2020. Он утверждает, что путем случайного ежедневного тестирования 7% населения и последующего выделения тех, у кого есть положительные результаты, можно будет значительно уменьшить кривость заболеваемости.


In order to ease up the restrictions imposed to control the Covid-19 pandemic, requires an effective testing strategy.
Regular testing is a vivid example of this, which can help rebuild the economy by reducing Covid-19 cases.

Effective strategies are still being developed in the fight against the pandemic, two of which are the following:

Random universal testing

One of the proposed testing strategies is randomized universal testing when the population is tested randomly.

Professor Paul Romer, Nobel Laureate in Economics of 2018, proposed the Romer 2020 strategy. …


Covid-19 համաճարակը վերահսկելու համար պարտադրված սահմանափակումների թուլացումը պահանջում է արդյունավետ թեստավորման ռազմավարություն:
Նման ռազմավարություն է պարբերական թեստավորումը, որը կարող է օգնել վերականգնել տնտեսությունը՝ նվազեցնելով Covid-19 դեպքերը:

Համաճարակի դեմ պայքարում մշակվել և դեռ մշակվում են արդյունավետ ռազմավարություններ, որոնցից երկուսը հետևյալն են՝

Պատահական համընդհանուր թեստավորում

Թեստավորման առաջարկվող ռազմավարությունից մեկը` պատահական համընդհանուր թեստավորումն է, որի դեպքում թեստավորում է ամբողջ բնակչությունը ՝ ընտրվելով պատահականության սկզբունքով։ 2018-ին տնտեսագիտության ոլորտում Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր պրոֆեսոր Պոլ Ռոմերը առաջարկեց Romer 2020 ռազմավարությունը: Նա պնդում է, որ օրական պատահականորեն թեստավորելով բնակչության 7%-ը և այնուհետև մեկուսացնելով դրական արդյունք ունեցողներին` հնարավոր կլինի նշանակալի կերպով նվազեցնել հիվանդացության կորը:


Вакцина-это лекарство, которое подготавливает иммунную систему организма к борьбе с болезнью.
Вакцины предназначены не для лечения болезней, а для их предотвращения. Вакцинация от COVID-19-отличный способ вернуться к нормальной жизни.

Обычно всего через две недели после вакцинации в организме возникает защитная реакция, он становится невосприимчивым к COVID-19. Таким образом, человек может заразиться COVID-19 до или сразу после вакцинации, потому что вакцина еще не успела обеспечить защиту.
Многие думают, что вакцины действуют как щит: они полностью защищают клетки от инфекции, в то время как вакцина защищает людей от болезней, а не инфекции. …


A vaccine is a medicine that prepares the body’s immune system to fight disease. Vaccines are not intended to cure diseases but to prevent them. For COVID-19, vaccination is a great way to help get back to normal.

Normally, the organism will have a protective reaction and will become immune to COVID-19 only two weeks after vaccination. It is thus possible for a person to become infected with COVID-19 before or immediately after vaccination because the vaccine has not yet had enough time to provide protection.
Many people think that vaccines work as a shield; completely protect the cells from infection…


Պատվաստանյութը դեղամիջոց է, որը մարմնի իմունային համակարգը պատրաստում է հիվանդության դեմ պայքարին։
Պատվաստանյութերը նախատեսված են ոչ թե հիվանդությունները բուժելու, այլ դրանք կանխելու համար: COVID-19-ի համար պատվաստումը կարևոր միջոց է, որը կարող է օգնել վերադառնալ կյանքի բնականոն հունին։

Սովորաբար պատվաստումից հետո երկու շաբաթ անց միայն օրգանիզում կառաջանա պաշտպանիչ ռեակցիա և այն անձեռնմխելի կդառնա COVID-19-ի նկատմամբ: Այդպիսով հնարավոր է նաև անձի՝ պատվաստումից առաջ կամ անմիջապես հետո վարակվելը COVID-19-ով, քանի որ պատվաստանյութը դեռ բավարար ժամանակ չի ունեցել պաշտպանություն ապահովելու համար:

Շատերը կարծում են, թե պատվաստանյութերն աշխատում են վահանի նման և բջիջներն ամբողջությամբ պաշտպանում վարակվելուց, մինչդեռ պատվաստանյութը մարդկանց պաշտպանում է հիվանդությունից, այլ ոչ վարակից։…

CoronaTest

CoronaTest is an Armenian-based company that integrates COVID-19 tests right from the manufacturers and offers coronavirus testing at home or workplace.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store