Արագ և դանդաղ պանդեմիա

Ինչու՞ է վտանգավոր արագ համաճարակը

Արագ համաճարակի պայմաններում շատ մարդիկ միաժամանակ հիվանդանում են:
Եթե ​​թվերը չափազանց մեծ են, առողջապահական համակարգերը դառնում են անկարող այն կարգավորել: Չկան բոլորին օգնելու համար բավականաչափ ռեսուրսներ, ինչպիսիք են` բժշկական անձնակազմը կամ սարքավորումները, օդափոխիչները։ Նման իրավիճակներում մարդիկ մահանում են չբուժված: Եվ քանի որ ավելի շատ բուժաշխատողներ իրենք են հիվանդանում, առողջապահական համակարգերի կարողություններն էլ ավելի են ընկնում:
Եթե ​​թվերը չափազանց մեծ են, առողջապահական համակարգերը դառնում են անկարող այն կարգավորել: Չկան բոլորին օգնելու համար բավականաչափ ռեսուրսներ, ինչպիսիք են` բժշկական անձնակազմը կամ սարքավորումները, օդափոխիչները։ Նման իրավիճակներում մարդիկ մահանում են չբուժված: Եվ քանի որ ավելի շատ բուժաշխատողներ իրենք են հիվանդանում, առողջապահական համակարգերի կարողություններն էլ ավելի են ընկնում: Նման սցենարում մահվան դեպքերը զգալիորեն աճում են:

  • 1331–1353 թվ, Եվրոպա, Ասիա, Հյուսիսային Աֆրիկա, “Սև մահ” 75–200 միլիոն մահ
  • 1545–1548 թվ, Մեքսիկա, Կոկոլիզտլիի համաճարակ , 5–15 միլիոն մահ
  • 1918–1920թվ, ամբողջ աշխարհով, “Իսպանական գրիպ”, 100,000,000-ից ավել մահ
  • 1957–1958 թվ, ամբողջ աշխարհով, “Ասիական գրիպ” , 2,000,000 մահ
  • 1960-ական թվ, ամբողջ աշխարհով, “ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ” համաճարակ, 30,000,000 մահ
  • 2013–2016 թվ, Արևմտյան Աֆրիկա, “Էբոլա վիրուս”, 11,300 մահ
  • 2019–2021 թվ, Չինաստան, “SARS CoV-2” կորոնավիրուս, 116 միլիոն վարակվածներ, 2,57 միլիոն մահ

Ո՞րն է կարանտինի կարևորությունը

COVID-19 համաճարակը տարածվել է տագնապալի արագությամբ ՝ վարակելով միլիոնավոր մարդկանց, փակուղու մեջ դնելով ողջ տնտեսական ակտիվությունը:
Մտահոգությունները մատակարարման և արտադրական խնդիրներից տեղափոխվել են բիզնեսի ոլորտում ծառայությունների նվազման: Համաճարակն առաջացրեց պատմության մեջ ամենամեծ գլոբալ անկումը, որի ժամանակ համաշխարհային բնակչության մեկ երրորդից ավելին հայտնվել էր կարանտինի մեջ։
Այս համաճարակի ժամանակ «կարանտին» բառն ավելացավ յուրաքանչյուրիս բառապաշարի մեջ։
Զանգվածային կարանտինի հիմնական նպատակը հիվանդության տարածման կորի հարթեցումն է: Այս կորը կանխատեսում է մարդանց այն թվաքանակը, ովքեր պիտի վարակվեն կորոնավիրուսով։ Կտրուկ կորը ցույց է տալիս ավելի կարճ ժամանակահատվածում հիվանդության տարածումը:

--

--

CoronaTest is an Armenian-based company that integrates COVID-19 tests right from the manufacturers and offers coronavirus testing at home or workplace.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
CoronaTest

CoronaTest

CoronaTest is an Armenian-based company that integrates COVID-19 tests right from the manufacturers and offers coronavirus testing at home or workplace.