Ի՞նչ է պետք իմանալ պատվաստման մասին

 1. Pfizer-BioNTech COVID-19
 • գիտական անվանումը՝ BNT162b2
 • արտադրողներ՝ Pfizer, Inc., և BioNTech
 • պատվաստանյութի տեսակ՝ mRNA
 • ներարկման չափաբաժինը՝ 2 ներարկում 21 օր տարբերությամբ
 • տարիքային սահմանափակում՝ 16 տարեկան և բարձր
 • արդյունավետությունը՝ 95%
 • բարդույթներ՝ ի հայտ են գալիս պատվաստումից 1–2 օր հետ
 • գիտական անվանումը՝ mRNA-1273
 • արտադրող՝ ModernaTX, Inc.
 • պատվաստանյութի տեսակ՝ mRNA
 • ներարկման չափաբաժինը՝ 2 ներարկում 28 օր տարբերությամբ
 • տարքային սահամանափակում՝ 18 տարեկան և բարձր
 • արդյունավետությունը՝ 94.1%
 • բարդույթներ՝ ի հայտ են գալիս պատվաստումից 1–2 օր հետո
 • գիտական անվանումը՝ JNJ-78436735
 • արտադրող՝ Johnson & Johnson (J&J) դեղագործական ընկերություն
 • պատվաստանյութի տեսակ՝ վիրուսային վեկտոր
 • ներարկման չափաբաժին՝ 1 ներարկում
 • տարիքային սահմանափակում՝ 18 տարեկան և բարձր
 • արդյունավետություն 66–72/85%
 • Sputnik 5- ն արդեն գործածության մեջ է ավելի քան 50 երկրներում
 • Անցել է առնվազն 6 փորձարկումներ Ռուսաստանում, Հնդկաստանում, Վենեսուելայում, Բելառուսում և Արաբական Միացյալ Էմիրություններում
 • Հաստատված է արտակարգ իրավիճակներում օգտագործման
 • Արդյունավետությունը հասնում է մինչև 90/91,6 %-ի

Հաճախակի տրվող հարցեր․

 • ցավ և այտուցվածություն
 • ջերմություն
 • սարսուռ
 • հոգնածություն
 • գլխացավ
 • Եթե պատվաստումից 24 ժամ հետո ​​կարմրությունը կամ այտուցվածությունն ուժգնանում են
 • Եթե կողմնակի ազդեցություններն անհանգստացնում են կամ մի քանի օր շարունակ զգացողություն կա, որ դրանք չեն անհետանում

--

--

--

CoronaTest is an Armenian-based company that integrates COVID-19 tests right from the manufacturers and offers coronavirus testing at home or workplace.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
CoronaTest

CoronaTest

CoronaTest is an Armenian-based company that integrates COVID-19 tests right from the manufacturers and offers coronavirus testing at home or workplace.

More from Medium

Set Up an Accurate Deadline

Installation of Red Hat OpenShift Local (formerly RedHat CodeReady Containers) On Windows 10…

Blended* in New York/Brooklyn

Bed-Stuy

Reptilian PPUNKs