Ի՞նչ է պետք իմանալ պատվաստման մասին

 1. Pfizer-BioNTech COVID-19
 • գիտական անվանումը՝ BNT162b2
 • արտադրողներ՝ Pfizer, Inc., և BioNTech
 • պատվաստանյութի տեսակ՝ mRNA
 • ներարկման չափաբաժինը՝ 2 ներարկում 21 օր տարբերությամբ
 • տարիքային սահմանափակում՝ 16 տարեկան և բարձր
 • արդյունավետությունը՝ 95%
 • բարդույթներ՝ ի հայտ են գալիս պատվաստումից 1–2 օր հետ
 • գիտական անվանումը՝ mRNA-1273
 • արտադրող՝ ModernaTX, Inc.
 • պատվաստանյութի տեսակ՝ mRNA
 • ներարկման չափաբաժինը՝ 2 ներարկում 28 օր տարբերությամբ
 • տարքային սահամանափակում՝ 18 տարեկան և բարձր
 • արդյունավետությունը՝ 94.1%
 • բարդույթներ՝ ի հայտ են գալիս պատվաստումից 1–2 օր հետո
 • գիտական անվանումը՝ JNJ-78436735
 • արտադրող՝ Johnson & Johnson (J&J) դեղագործական ընկերություն
 • պատվաստանյութի տեսակ՝ վիրուսային վեկտոր
 • ներարկման չափաբաժին՝ 1 ներարկում
 • տարիքային սահմանափակում՝ 18 տարեկան և բարձր
 • արդյունավետություն 66–72/85%
 • Sputnik 5- ն արդեն գործածության մեջ է ավելի քան 50 երկրներում
 • Անցել է առնվազն 6 փորձարկումներ Ռուսաստանում, Հնդկաստանում, Վենեսուելայում, Բելառուսում և Արաբական Միացյալ Էմիրություններում
 • Հաստատված է արտակարգ իրավիճակներում օգտագործման
 • Արդյունավետությունը հասնում է մինչև 90/91,6 %-ի

Հաճախակի տրվող հարցեր․

1․ Որո՞նք են պատվաստումից հետո ամենատարածված կողմնակի ազդեցությունները․

 • ցավ և այտուցվածություն
 • ջերմություն
 • սարսուռ
 • հոգնածություն
 • գլխացավ
 • Եթե պատվաստումից 24 ժամ հետո ​​կարմրությունը կամ այտուցվածությունն ուժգնանում են
 • Եթե կողմնակի ազդեցություններն անհանգստացնում են կամ մի քանի օր շարունակ զգացողություն կա, որ դրանք չեն անհետանում

--

--

CoronaTest is an Armenian-based company that integrates COVID-19 tests right from the manufacturers and offers coronavirus testing at home or workplace.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
CoronaTest

CoronaTest

CoronaTest is an Armenian-based company that integrates COVID-19 tests right from the manufacturers and offers coronavirus testing at home or workplace.