Ի՞նչ է հայտնի նոր մուտացիաների մասին:

 • Միացյալ Թագավորությունում․ տարբերակը հայտնի է B.1.1.7 անվամբ
 • Հարավային Աֆրիկայում․ տարբերակը հայտնի է B.1.351 անվամբ
 • Բրազիլիայում․ տարբերակը հայտնի է P.1 անվամբ
 • Կորոնավիրուսի B1.525 տարբերակը:

Կորոնավիրուսի բրիտանական տարբերակը

Կորոնավիրուսի հարավաֆրիկյան տարբերակը

Կորոնավիրուսի բրազիլական տարբերակը

Կորոնավիրուսի B1.525 տարբերակը

Պարզ չէ, թե որտեղից է առաջացել B1.525 տարբերակը, սակայն այն արդեն հայտնաբերվել է 10 երկրներում, այդ թվում ՝ Դանիայում, ԱՄՆ-ում և Ավստրալիայում։ Մեծ Բրիտանիայում մինչ այժմ հայտնաբերվել է 32 դեպք: B1.525 տարբերակը նմանություններ ունի B117 և B351 տարբերակներին: Այս մուտացիան կարող է վիրուսը դարձնել ավելի փոխանցելի և ավելի դիմացկուն օրգանիզմի իմունային համակարգի նկատմամբ:

Ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ այս տարբերակները․

 • Մարդկանց մեջ ավելի արագ տարածվելու ունակություն:
  Արդեն ապացուցված է, որ այս նոր մուտացիաներն ունեն ավելի արագ տարածվելու ունակություն, քան SARS-CoV-2-ը: Լաբորատորիայում կատարված ապացույցները ցույց են տալիս, որ մարդու շնչառական էպիթելի բջիջներում 614G մուտացիաներն ավելի արագ են տարածվում ՝ գերազանցելով 614D մուտացիաները:
 • Մարդկանց մոտ հիվանդություն (մեղմ կամ ավելի ծանր) առաջացնելու ունակություն:
  2021 թվականի հունվարին Մեծ Բրիտանիայում փորձագետները հաղորդեցին, որ B.1.1.7 տարբերակը կարող է կապված լինել մահվան ռիսկի բարձրացման հետ` համեմատած այլ տարբերակների հետ:
 • Հատուկ վիրուսային ախտորոշիչ թեստերով հայտնաբերումից խուսափելու ունակություն:
  Հակադարձ արտագրման պոլիմերազի շղթայական ռեակցիայի — ՊՇՌ (RT-PCR) վրա հիմնված շատ թեստեր ունեն վիրուսը հայտնաբերելու բազմաթիվ թիրախներ այնպես որ նույնիսկ եթե մուտացիան ազդի թիրախներից մեկի վրա, RT-PCR-ն կարող է հայտնաբերել վիրուսը իր այլ թիրախների միջոցով։
 • Զգայունության նվազում հակամարմինների նկատմամբ:
 • Պատվաստանյութերից կամ բնական վարակից ստացված իմունիտետից խուսափելու ունակություն: Այս մուտացիաները վարակի դեմ առաջացնում են հատուկ իմունային պատասխան, որն ազդում է սպիտակուցի մի քանի մասերի վրա:

Մուտացված տարբերակների հիմնական հատկանիշներն են՝

B117

 • ամբողջական անվանումը ՝ 20I/501Y.V1 Variant of Concern (VOC) 202012/01
 • ի հայտ է եկել Մեծ Բրիտանիայում դեռևս 2020թ․ սեպտեմբերից
 • ունեն վարակելիության բարձր ցուցանիշ՝ արագ են տարածվում
 • համեմատած այլ տարբերակների հետ, ունեն մահացելիության բարձր ցուցանիշ
 • ամբողջական անվանումը՝ 20H/501Y.V2
 • ունի մի քանի մուտացիաներ, ներառյալ՝ K417N, E484K, N501Y
 • ի հայտ է եկել Հարավային Աֆրիկայում 2020թ․ հոկտեմբերին
 • կան որոշ ապացույցներ, ըստ որոնց սպիտակուցային մուտացիաներից մեկը ՝ E484K- ը, կարող է բացասականորեն ազդել օրգանիզմի իմունային համակարգի վրա
 • առաջին անգամ ի հայտ է եկել Բրազիլիայում
 • պարունակում է երեք մուտացիաներ ՝ K417T, E484K և N501Y
 • տարբերակի մուտացիաները ազդում են փոխանցելիության ու վարակելիության վրա
 • ազդում են մարդու օրգանիզմում հակամարմինների՝ վիրուսը ճանաչելու և չեզոքացնելու ունակության վրա

--

--

CoronaTest is an Armenian-based company that integrates COVID-19 tests right from the manufacturers and offers coronavirus testing at home or workplace.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
CoronaTest

CoronaTest

CoronaTest is an Armenian-based company that integrates COVID-19 tests right from the manufacturers and offers coronavirus testing at home or workplace.