Հակածիններ․ ինչե՞ր են դրանք |COVID-19

Անտիգեն կամ հակածին տերմինը գործածության մեջ է մտել դեռ 19-րդ դարից, երբ Պոլ Էրլիխը օգտագործեց այդ տերմինն իր կողմնային շղթայի տեսության մեջ։
Հակածինները կամ անտիգենները (Ag) բարձրմոլեկուլային միացություններ են և ունակ են օրգանիզմում առաջացնել իմուն պատասխան օտարածին մարմինների նկատմամբ։ Ներթափանցելով օրգանիզմ՝ հակածինները խթանում են յուրահաատուկ հակամարմինների սինթեզը, այնուհետև միանում հենց այդ հակամարմիններին։

Իմունոգենությունը օրգանիզմում իմունային պատասխանի առաջացման կարողությունն է, որը ստեղծում է հարմարվողականություն օտարածին մարմինների նկատմամբ, իսկ նրա միացումը սպեցիֆիկ հակամարմնի ընկալիչների հետ պայմանավորում է հակածնի սպեցիֆիկությունը։
Անտիգենիկությունը կամ անտիգենային ռեակցիան վիրուսների կարողությունն է կապվելու հատուկ հակամարմինների մոլեկուլներին: Չձևավորված վիրուսների հակածինությունը գտնվում է անտիգենիկ կապսիդային սպիտակուցների B բջիջների էպտոպներում: էպտոպները կառուցվածքային առանձնահատկություններ են, որոնք փոխազդում են B բջիջների ընկալիչների հետ և հայտնի են նաև որպես հակամարմիններ կամ իմունոգլոբուլիններ: Սպիտակուցի էպտոպները դասակարգվում են կամ շարունակական կամ ընդհատվող՝ կախված նրանից, թե շղթայի վրա ինչ դասակարգություն ունեն առկա ամինաթթուները:

Անտիգենները դասակարգվում են հետևյալ կերպ՝

Վիրուսային սպիտակուցների հակածինություն և իմունոգենություն

Հակածիններին բնորոշ են հետևյալ հիմնական հատկությունները.

Իմունոգենությունը օրգանիզմում իմունային պատասխանի առաջացման կարողությունն է, որը ստեղծում է հարմարվողականություն օտարածին մարմինների նկատմամբ, իսկ նրա միացումը սպեցիֆիկ հակամարմնի ընկալիչների հետ պայմանավորում է հակածնի սպեցիֆիկությունը։

Անտիգենությունը կամ անտիգենային ռեակցիան վիրուսների կարողությունն է կապվելու հատուկ հակամարմինների մոլեկուլներին: Չձևավորված վիրուսների հակածինությունը գտնվում է անտիգենի կապսիդային սպիտակուցների B բջիջների էպտոպներում, որոնք հայտնի են նաև որպես հակամարմիններ կամ իմունոգլոբուլիններ: Սպիտակուցի էպտոպները դասակարգվում են կամ շարունակական կամ ընդհատվող ձևով՝ կախված նրանից, թե շղթայի վրա ինչ դասակարգություն ունեն առկա ամինաթթուները:

CoronaTest is an Armenian-based company that integrates COVID-19 tests right from the manufacturers and offers coronavirus testing at home or workplace.

CoronaTest is an Armenian-based company that integrates COVID-19 tests right from the manufacturers and offers coronavirus testing at home or workplace.